ZMENA PRE OSPRAVEDLŇOVANIE DIEŤAŤA POČAS NEPRÍTOMNOSTI V MATERSKEJ ŠKOLE

Od 21.04.2022, po uvoľnení všetkých opatrení v súvislosti s Covid 19, je potrebné vypĺňať tlačivo ,,Vyhlásenie o bezinfekčnosti“ po 5-tich a viac dňoch neprítomnosti dieťaťa v materskej škole.

Pri predškolákoch, plniacich povinné predprimárne vzdelávanie, ostáva naďalej v platnosti po 7-mich dňoch neprítomnosti ospravedlnenie neprítomnosti od lekára.