Zmena lektorky Anglický jazyk

Vzhľadom k pretrvávajúcim zdravotným problémom pani lektorky Fedorákovej sa rozhodla jazyková škola Veve zmeniť lektorku anglického jazyka od 07.11.2022. Novou lektorkou bude pani Lucia Budzelová.