ZDRAVÝ ÚSMEV

pre všetky deti v MŠ

Projekt je zameraný na dentálnu hygienu detí predškolského veku a priebeha počas celého školského roku.

Cieľom projektu je zúčastňovať a podieľať sa na stomatologickej prevencii u detí, vytvárať správne hygienické celoživotné návyky u detí. Zapojiť do tejto činnosti všetky deti materskej školy (od 3 do 7 rokov).

Deťom vštepujeme dôležitosť pravidelne si umývať zuby, aby si osvojili základnú hygienu a starostlivosť osvoj chrup a ústnu dutinu.