Zdravé oči už v škôlke 12.12.2022

Ako už názov prezrádza, hlavným zámerom projektu je v dlhodobom horizonte pomôcť zlepšiť zrak detí predškolského veku. Zdravé oči už v škôlke je program s celoslovenským pokrytím zameraný na preventívne merania zraku v materských školách. Skríningové merania zrakových parametrov realizujeme deťom od 3 do 6 rokov bez-dotykovo autorefraktometrom, ktorý dokáže s vysokou mierou spoľahlivosti odhaliť existujúce alebo začínajúce vývinové poruchy zraku. Rodičia často nedokážu u svojich detí rozpoznať začínajúce sa zrakové problémy, nevedia o tom, že majú predispozície na rozvoj rôznych porúch zraku, ktoré časom môžu ich život výrazne negatívne ovplyvniť. Pritom práve včasné diagnostikovanie týchto porúch je pre ich korekciu či úplné vyliečenie kľúčové.

Náš projekt Zdravé oči už v škôlke je určený materským školám, rodičom detí v predškolskom veku i zamestnávateľom, ktorým nie je ľahostajná starostlivosť o ich zamestnancov a ich rodinných príslušníkov.

V rámci programu ponúkame preventívne merania zraku detí:

  • priamo v materských školách
  • individuálne na objednávku v priestoroch ÚNSS
  • na firemných dňoch, family days, osvetových aktivitách a podujatiach pre verejnosť

Materská škola Kuzmányho 9 sa zapojila zaregistrovaním do tohto projektu a po odoslaní registrácie nás bude kontaktoval pracovník z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska a dohodli sme si spoločne termín realizácie tohto merania zraku u detí predškolského veku – 12.12.2022 v pondelok o 10.30 hod. v našej materskej škole pre prihlásené deti.

V prípade Vášho záujmu o takéto meranie zraku u Vášho dieťaťa, potvrďte prosím svoj záujem prihlásením svojho dieťaťa v materskej škole na nástenke pri detskej šatni.

V prípade záujmu, zapíšte svoje dieťa do zoznamu v šatni a vyplnený Informovaný súhlas s meraním, odovzdajte pani učiteľke v triede.