Zdravá a bezpečná podlaha v triede Mravčekov vďaka Starému Mestu

Prvé roky dieťaťa sú formujúce a aj kľúčové vo všetkých oblastiach. Je nevyhnutné, aby ich deti trávili v zdravom, bezpečnom a podnetnom prostredí. Tí najmenší škôlkari „Mravčekovia“ vo veku 3 – 4 rokov si ešte zvykajú na nové prostredie a veľa času trávia vo svojej triede. Podlaha v triede „Mravčekov“ však bola dlhodobo v zlom a nevyhovujúcom stave – pokrýval ju starý koberec, pod ktorým sa nachádzalo opotrebované, na niektorých miestach dokonca narušené, linoleum, pod ním bola stará betónová vrstva.

Keďže najmenší škôlkari veľa času trávia na zemi pri hrách či pohybových aktivitách, navyše trieda Mravčekov slúži ako zberná trieda aj pre ostatné deti, rozhodla sa materská škola v spolupráci s OZ Zámoček pristúpiť k rekonštrukcii, ktorá sa uskutočnila ešte pred začiatkom školského roka 2023/2024. V rámci nej sa odstránil starý koberec, demontoval sa opotrebovaný PVC povrch a uskutočnila sa montáž novej podlahovej vrstvy. Projekt novej podlahy finančne podporila mestská časť Bratislava – Staré Mesto, za čo jej v menej Materskej školy Kuzmányho, ale aj  všetkých detí a rodičov ďakujeme!