Zbierame použité batérie so Šmudlom

Eko-výchovný program pre deti MŠ a ZŠ spojený so zberom použitých batérií je projekt spoločnosti SEWA, a.s. a neziskovej organizácie DAPHNE, ktorá pre nás zabezpečuje eko-výchovnú časť programu.

O čom je projekt „Zbierame použité batérie so Šmudlom“?
Cieľom projektu je vzdelávať deti v oblasti správneho triedenia odpadov, so zreteľom na použité batérie a viesť ich k správnym návykom pri nakladaní s komunálnymi odpadmi (z domácnosti).
Projekt sa skladá z 2 častí:
a) Eko-výchovný program, ktorý prebieha v priestoroch MŠ. Deti spolu s neporiadnym Šmudlom musia rozlúštiť záhadu znečistenej vody v susednom lese. Zároveň sa deti dozvedia ako správne nakladať
s odpadmi, špeciálne s použitými batériami, kam ich môžu zahodiť, prečo je dôležité nezahadzovať použité batérie do bežného koša a čo sa dá vyrobiť z druhotných surovín získaných z batérií. Program má dĺžku 45 min.
b) Zber batérií – MŠ dostane zberné nádoby a papierové krabičky „B-boxy“, do ktorých deti zbierajú batérie. Za odovzdané množstvá je MŠ odmeňovaná.

Čo od nás dostane MŠ a deti:

  • Plastovú zbernú nádobu (nádoby) pre zber použitých batérií, ktoré umiestnite vo vnútorných uzamykateľných priestoroch škôlky (vstupná chodba, vestibul a pod.), aby k nádobám mali prístup rodičia s deťmi. Nádobu je po ukončení spolupráce (ukončenie projektu) potrebné vrátiť späť.
  • Plagáty určené na nástenky do šatní, resp. na vchodové dvere alebo na stenu kde bude umiestnená zberná nádoba.
  • Letáčiky určené pre rodičov – letáčiky sú určené aj pre deti, ktoré sa nezúčastnia eko-výchovného programu (sú to najmenšie deti vo veku 3-4 roky pre ktoré nie je program ešte vhodný vzhľadom na tému a dĺžku).
  • Papierové krabičky „B-boxy“ určené na zber batérií v domácnosti, rovnako určené pre všetky deti, aj najmenšie, ktoré sa nezúčastňujú eko-výchovného programu (3-4 ročné deti)
  • AUTOBATÉRIE nezbierame!

MŠ poskytujeme bezplatne eko-výchovný program každý druhý rok. Vždy Vás bude kontaktovať lektorka zo spoločnosti DAPHNE, ktorá si s Vami dohodne termín výuky.

Odmeny za zber použitých batérií:

  • za prvých 200 kg vyzbieraných batérií MŠ získa vystúpenie kúzelníka
  • za každých ďalších 200 kg vyzbieraných batérií MŠ získa finančnú odmenu vo výške 100 EUR (resp. po vzájomnej dohode môže mať MŠ opäť vystúpenie kúzelníka – po uplynutí 2 rokov, kedy sú v škôlke nové deti).