Zber papiera

V týždni od 04.10 do 08.10 2021 organizuje naša MŠ v spolupráci s OLO zber papiera.

Papier môžete priniesť do MŠ a uložiť ho na určené miesto – v domčeku na hračky.

Podmienkou zapojenia sa do projektu OLOmánie je zorganizovať aspoň dva zbery ročne. Vykonaním dvoch zberov má naša MŠ nárok na bezplatné pristavenie veľkorozmerného kontajnera na odpad a možnosť zúčastniť sa niektorej z akcií usporiadanou OLO.

Na základe zapojenia sa do projektu OLOmánie sme 05.09.2019 mali na ŠD Mobilné dopravné dopravné ihrisko v spolupráci s políciou, 24.01.2018 sme sa zúčastnili divadelného predstavenia ODPADla nám hodina v divadle L+S, 05.05.2016 sme absolvovali Kurz smetiarov pre najmenších – v priestoroch OLO na Ivanskej ceste sa deti učili o separovaní a spaľovaní odpadu a vyskúšali si ako sa sedí v smetiarskom aute.

 Peniaze za zber papiera nám OLO pošle na účet OZ Zámoček.

Viac info o OLOmánii na www.olomania.sk/