Zápis do základných škôl

Povinný zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Staré mesto sa uskutoční

  • v piatok 23. apríla 2021 v čase od 14.00 h do 18.00 h
  • v sobotu 24. apríla 2021 v čase od 8.00 h do 12.00 h

Zápis je povinný aj pre deti, ktoré od septembra 2021 ostanú v MŠ ale v dovŕšia v tom čase 6 rokov.