Využitie dotácie MČ Starého mesta

Vďaka dotácii MČ Starého Mesta v spolupráci s OZ Zámoček vznikol projekt podpory kontinuálneho vzdelávania pedagogického zboru. V roku 2021 boli čerpané prostriedky vo výške 600€ alokované na kurzy a školenia pre pedagogických zamestnancov (napr. v oblasti práce so softwareom, personálneho manažmentu…), výučbový software a odbornú metodickú literatúru.

Časť finančných prostriedkov z asignácie 2% daní a dotáciu MČ Starého Mesta vo výške 2500€ sme použili na obstaranie a výstavbu novej detskej preliezačky, ktorej účelom je podporiť motoriku detí.