Výsledky volieb do Rady školy

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV DOPLŇUJÚCICH VOLIEB DO RADY ŠKOLY ZA RODIČOV USKUTOČNENÝCH DŇA 25.9.2023

Na 1. mieste s počtom hlasov 24 – pani Barbara Brooš Budišová

Na 2. mieste s počtom hlasov 9 – pán Peter Paulis

Na 3. mieste s počtom hlasov 3 – pani Miroslava Petreková

Zvolený rodič do rady školy: pani Barbara Brooš Budišová