Vynovená a bezpečnejšia telocvičňa aj vďaka Starému Mestu

Pohyb vo vyhovujúcom prostredí je jedným zo základných predpokladov nielen fyzického, ale aj duševného zdravia našich detí. Naši škôlkari absolvujú každý deň pohybové aktivity, niektoré z nich sa uskutočňujú v priestoroch tzv. telocvične na prvom poschodí. Jej podlaha však bola v nevyhovujúcom technickom stave – pokrýval ju už rokmi opotrebovaný koberec, pod ním sa nachádzal starý poter s mnohými narušeniami, ba až dierami, s nevyhovujúcou podlahou bola spojená aj zvýšená prašnosť.

S cieľom spraviť prostredie telocvične zdravšie a bezpečnejšie, pripravilo Občianske združenie Zámoček v spolupráci s Materskou školou Kuzmányho rekonštrukciu podlahy. Projekt rekonštrukcie finančne podporila popri OZ Zámoček aj mestská časť Bratislava – Staré Mesto. Za podporu mestskej časti ďakujeme! Rekonštrukcia podlahy sa uskutočnila pred začiatkom školského roku 2022/2023, konkrétne v poslednom augustovom týždni bez prítomnosti detí. Podlaha bola úplne dokončená v druhom polroku cez dofinancovanie z OZ Zámoček.