Výlet vláčikom Tralaláčikom

21.07. 2021 o 10.00 príde pre nás Vláčik Tralaláčik a prevezie nás po Bratislave.

Akcia v spolupráci s Miestnym úradom Bratislava Staré Mesto.