Výsledky doplňujúcej voľby do Rady školy

Na základe hlasovania vykonaného dňa 27.09.2022 v čase ranného príchodu dieťaťa do MŠ bol zvolený kandidát z rodičov: pán Erik Illéš.

Výsledky hlasovania:

1. pán Erik Illéš- 24 hlasov

2. pán Michal Prno – 6 hlasov

3. pani Tina Nekudová- 2 hlasy