Výsledky doplňujúcej voľby do Rady školy

Na základe hlasovania vykonaného dňa 11.01.2023 v čase ranného príchodu dieťaťa do MŠ bol zvolený kandidát z rodičov: pán Michal Prno.

Výsledky hlasovania:

1. pán Michal Prno- 17 hlasov

2. pani Tina Nekudová- 14 hlasov

3. pán Juraj Kuzma – 12 hlasov