Voľby do Rady školy

Na základe hlasovania vykonaného dňa 10.09.2020 v čase ranného príchodu dieťaťa do MŠ boli zvolený dvaja kandidáti z rodičov: pán Agócs a pán Šebesta.

Výsledky hlasovania:

1. pán Agócs – 45 hlasov

2. pán Šebesta – 16 hlasov

3. pani Majorová – 9 hlasov

4. pán Kinčeš – 13 hlasov

5. pán Kriško – 10 hlasov

6. pani Csányi – 4 hlasy

7. pán Brhlovič – 9 hlasov