AKTIVITY VO FEBRUÁRI

  • 06. 02. 2024 (utorok) o 09.30 hod.   KARNEVAL – v triedach, súťaže, karnevalová diskotéka, sladkosť ako odmena, pani kuchárky nám upečú šišky na obed (hradené z financií OZ Zámoček cca 350 eur firme Step up)
  • 13.02.2024 (utorok) o 9.00 hod. – Depistáž školskej pripravenosti u prihlásených predškolákov.
  • 21.02.2024 (streda) dopoludnia – Návšteva Základnej školy na Hlbokej ceste – trieda VČIELKY.
  • 28.02.2024 (streda) pre Lienky o 9.00 hod. a pre Včielky o 9.45 hod. Eko program o odpade a triedení – agentúra Daphné (bezplatne).