Vaše 2%/3% nám pomôžu

Milí rodičia, ak sa rozhodujete komu dať tento rok 2%/3% zo svojich daní, OZ Zámoček a materská škola našich detí je tá správna voľba.

Veríme, že na nás budete myslieť aj tento rok a spoločne za financie z 2%/3% z daní zrealizujeme ďalšie zmysluplné aktivity.

Aj vďaka príspevkom z 2%/3% z daní si MŠ Kuzmányho mohla v minulých rokoch dovoliť:

  •  povrch na ovále športového ihriska
  •  interaktívnu tabuľu
  •  počítač, fotoaparát, prehrávače
  •  ležadlá, paplóny a posteľné prádlo
  •  šatňové skrinky pre prvákov
  •  koberce a PVC krytinu v tretiackej triede a na schodoch
  •  výtvarný materiál
  •  odbornú a detskú literatúru…
  •  … a množstvo ďalších „drobností“ a pre nás veľmi potrebných vecí.

Z 2-3% daní z minulého roka OZ Zámoček tento rok dofinancovalo preliezku na dvor. Z celkovej ceny 4250€ bola 2500€ dotácia Starého Mesta a 1750€ príspevok OZ. Zo zvyšnej časti plánuje OZ Zámoček financovať obstaranie 2. preliezky v sume 3500€ a financovanie nákupu zelene na školský dvor (2-3 stromy + kríky). OZ prispieva najmä na aktivity, financie z 2-3 % sa bude snažiť investovať najmä do rozvoja areálu.

Ďakujeme!
Vaše milované včielky, mravčekovia a lienky.

Prosím venujte aj tento rok dve percentá z Vašich daní nám – Vašim deťom – Občianskemu združeniu Zámoček.

P.S. 1: Mama, tato, prosím, nezabudnite túto prosbu povedať aj krstným rodičom, starým rodičom, tete aj ujovi a tiež všetkým kolegom, kamošom a kamoškám, ktorí možno nevedia komu by chceli tento rok pomôcť, lebo my, deti v škôlke na Kuzmányho, máme ešte veľmi veľa nápadov na to, ako by sme si mohli našu obľúbenú škôlku vylepšiť.

P.S. 2: Všetky potrebné informácie a tlačivá nájdete v najbližších dňoch na hlavnej nástenke v MŠ a taktiež na rozhodni.sk.

Údaje o prijímateľovi: Zámoček, Právna forma: občianske združenie
IČO: 31 81 52 19, Kuzmányho 9, 811 06, Bratislava

Info Ako darovať 2%.

Naše peniaze sa tak vrátia našim deťom a podporia ich rôznorodé aktivity.

VEĽMI PEKNE ĎAKUJEME.