Uplatnenie OČR v sociálnej poistovni.

OZNAM

Chceli by sme požiadať rodičov, aby nahlásili v materskej
škole skutočnosť (pre potreby sociálnej poisťovne), ak

 im bola nariadená karanténa/izolácia,
 ich ošetrujúci lekár ospravedlnil pre chorobu, resp.
rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu
choroby dieťaťa a žiaka, (čiže si rodič uplatňuje
OČR-ku)

Ďakujeme za spoluprácu