TVORBA KNIHY

Cieľ projektu:

Zapojiť deti a rodičov z triedy Včielky do tvorby knihy. Podporiť spoluprácu rodiny a materskej školy. Rozvíjať predčitateľské schopnosti detí. Umožniť deťom nadobúdanie skúseností so sprostredkovanou informáciou, vrátane informácie štruktúrovanej ako písaná reč.

Knihu o teliatku, ktoré nemá maminku si po jej dokončení budete môcť pozrieť koncom apríla v galérii/vstup pre rodičov/apríl.