Stretnutie rodičov novoprijatých detí k novému školskému roku

POZVÁNKA

Srdečne pozývam rodičov novoprijatých detí k novému školskému roku 2021/2022 do našej materskej školy na stretnutie dňa 31.8./utorok/ o 15.00 hod. Stretnutie sa bude konať na školskom dvore.

Prosím nenoste so sebou deti z bezpečnostných a kapacitných dôvodov.

Program:

1. Privítanie rodičov

2. Profilácia materskej školy

3. Adaptačný proces dieťaťa v MŠ

4. Informácie  o MŠ :

– prevádzka MŠ,

– príprava dieťaťa do MŠ,

– čo by malo dieťa vedieť pred nástupom do MŠ,

– čo potrebuje dieťa do MŠ,

– tlačivá, ktoré treba vypísať pred nástupom do MŠ a odovzdať pri nástupe, si budete môcť stiahnuť na webovej stránke MŠ Kuzmányho (splnomocnenievyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťainformácie o dieťati prijatého do materskej školysúhlas so spracovaním osobných údajov – fotografie z akcií, súhlas s používaním osobných údajov), prefotená karta poistenca dieťaťa,

5. Rôzne, diskusia

                                                                               Mgr. Mariana Mikšovská

                                                                                     Riaditeľka MŠ Kuzmányho 9