Spolupráca rodičov s MŠ

Milí rodičia, ďakujeme že nám dáte vedieť, v akej oblasti nám môžete pomôcť, napr.: remeselnícke práce – údržba interiéru, krajčírske, maliarske, opravárske práce, záhradnícke práce, odborníci s PC, iné (sponzorské dary, kancelárske potreby, potreby pred deti, na chod prevádzky MŠ – čistiace prostriedky, …)

Ponuky zasielajte pani riaditeľke (mskuzmanyho@staremesto.sk), alebo pani učiteľkám v v triedach. Ďakujeme vám.