Spolupráca MŠ s inými zariadeniami

  • CPPPaP na Brnianskej ulici – využívame pomoc pri riešení adaptačných a výchovných problémov, špeciálne poradenstvo, psychologická poradňa, testovanie školskej zrelosti,
  • ZŠ Hlboká – návšteva ZŠ s ukážkou vyučovacej hodiny pred zápisom do základných škôl,
  • agentúra Happy Kids športové kurzy podľa záujmu rodičov – korčuľovanie, plávanie,
  • agentúra VIVA na výučbu anglického jazyka,
  • tanečný krúžok Slnečnica,
  • futbalový tréner p. Demeter – futbalový krúžok,
  • Mestská knižnica – interaktívne čítania, exkurzia v priestoroch knižnice, divadelné predstavenia.
  • agentúry ktoré deťom zabezpečujú divadelné predstavenia, výchovné koncerty, kúzelnícke predstavenie, ale aj témy z environmentálnej výchovy o zvieratkách, rastlinách a pod.,
  • Bratislavské dobrovoľnícke centrum – pomoc pri záhradníckych a upratovacích prácach formou brigády.