Spolupráca materskej školy s rodičmi

Rodičov pravidelne informujeme o akciách, aktivitách a o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ.

V prípade záujmu rodiča je možné dohodnúť si s triednou učiteľkou individuálne rodičovské stretnutie o svojom dieťati. Táto konzultácia prebieha v čase mimo jej priamej práce s deťmi. Nekonzultujeme medzi dverami z dôvodu zachovania súkromia aj bezpečnosti.

Ohlasy rodičov na rodičovské stretnutia s pani učiteľkami sú veľmi pozitívne.