Školský mliečny program s TAMI

Naša MŠ sa zapojila do školského mliečneho programu.

V rámci tohto programu firma Tami, a.s. poskytuje 1xtýždenne bezplatne mliečne výrobky v rozsahu najviac 0,25 litra mlieka/ 30g syra/85g tvarohu na žiaka/deň.

Výrobky sú určené na spotrebu žiakov v materskej škole a to len v dňoch školského vyučovania a nesmú byť použité pri príprave jedál.