Riadna prevádzka MŠ od 08.02.2021

Do materských škôl sa na základe rozhodnutia ministerstva školstva nastupuje riadne od pondelka 8. februára 2021.

MŠ bude v prevádzke od 7:00 do 17:00 hod.

Do materskej školy nastupujeme za všetkých hygienických opatrení, ktoré platili aj v decembri (ranný filter, meranie teploty, dezinfekcia rúk, návleky, obmedzený počet osôb v budove, max. 10 minút na odovzdanie dieťaťa do triedy, rúška budú nosiť deti a dospelí od 15.03. respirátor).

Rodičia pri nástupe do materskej školy predložia vyplnené čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktorého súčasťou bude kópia negatívneho COVID testu. Poprípade má rodič aj možnosť k čestnému vyhláseniu o bezinfekčnosti poskytnúť len originál negatívneho COVID testu prevádzkovej zamestnankyni k nahliadnutiu pri vstupe do budovy.

Čestné vyhlásenie si môžete stiahnuť zo stránky materskej školy.

Všetci zamestnanci materskej školy budú pravidelne v intervale 7 dní testovaní.

V prípade, ak dieťa nenastúpi do materskej školy, treba ho telefonicky odhlásiť do 8.00 hod. Neodhlasovať mailom, v MŠ nemáme administratívneho pracovníka, ktorý by mail každé ráno kontroloval.

Informácie  o školnom poplatku:

  • Rodičia, ktorí zaplatili školné v januári 2021 a ich dieťa nenavštevovalo materskú školu, bude im presunutá platba na február 2021. V prípade, že nenastúpia ani vo februári na marec.
  • Ostatní normálne môžu zaplatiť školné vo februári, ak ich dieťa bude navštevovať materskú školu.
  • Školné začnete platiť až v mesiaci, kedy dieťa nastúpi do MŠ.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu pri návrate do našej materskej školy.