Projekt úpravy dvora – poďakovanie

Ďakujeme rodičom za aktívne zapojenie sa do projektu úpravy dvora počas októbra a novembra. Vďaka úprave povrchu – novej dopadovej ploche si deti aj počas sychravých dní môžu užívať väčšiu časť dvora a využiť nové plochy aj pre športové aktivity.

Projekt obnovy dopadovej plochy sa nám podarilo uskutočniť aj vďaka dotácii z rozpočtu Hlavného mesta Slovenska Bratislavy.