PROJEKT STROM ŽIVOTA

Trieda Lienok v školskom roku 2022/2023 realizuje projekt Strom života. Ide o aktivitu environmentálnej a neziskovej organizácie, ktorá sa snaží deti už od útleho veku vzdelávať, rozvíjať ich osobnosť a viesť k ochrane a zveľaďovaniu životného prostredia. Deti združené do klubu Strom života z triedy Lienok budú realizovať rôzne zaujímavé environmentálne aktivity. Uhradením ročného členského príspevku sme taktiež získali:

  • Online databázu námetov na aktivity a pracovné listy na stiahnutie.
  • Prístup do archívu časopisu Stromáčik a jeden výtlačok mesačne zdarma.
  • Prístup do environmentálneho blogu Strom.
  • Možnosť zapojiť sa do súťaží o vecné ceny.
  • Príležitosť prezentovať vlastné aktivity, prostredníctvom nich zameriame svoju pozornosť na obohatenie environmentálnej výchovy našich detí, ktorá prebúdza v deťoch chuť bádať a spoznávať svet okolo seba.