Projekt obnovy vstupného portálu

Medzi stanovenými prioritami OZ Zámoček a Vedenia škôlky pre aktuálny školský rok bola aj obnova vstupného portálu vzácnej historickej budovy našej škôlky vzhľadom na jeho technický stav. Pre realizáciu prác sme využili možnosti financovania obnovy prostredníctvom Grantovej schémy Fondu architekta Weinwurma.

Rekonštrukcia v sumárnej hodnote 3300€ bola vedená zástupcami združenia a realizovaná autorizovaným reštaurátorom. Predmetom prác bola sanácia omietky vstupného portálu a nový náter. Časť prostriedkov bola použitá aj na sanáciu a obnovu havarijného stavu plotového stĺpika. Postup prác ako aj jednotlivé materiály boli konzultované s poverenou osobou Krajského pamiatkového úradu.

Tešíme sa, že aj touto formou sme mohli deťom priblížiť hodnoty našej histórie a architektúry a spríjemniť vizuálny stav budovy škôlky.