PROJEKT ,,MÚDRE HRANIE“

Projekt organizovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Zapojením našej materskej školy sme v 2.kole získali finančné prostriedky v hodnote 1000 € .

Za pridelené finančné prostriedky sme zakúpili do materskej školy didaktické pomôcky na vzdelávanie v oblastiach matematiky, poznávania prírody a spoločnosti, rozvíjania komunikácie a vyjadrovania aj precvičovania motorických a senzomotorických zručností z firiem Elarin a Nomiland.