Prihlásenie na krúžky

V priestoroch šatne lienok a včielok sú na nástenkách umiestnené papiere, kde môžu rodičia prihlásiť svoje dieťa na niektorý z krúžkov alebo kurzov. Takto zisťujeme záujem, hoci sa v súčasnej situácii nedajú krúžky ani kurzy realizovať. Akonáhle to bude možné (situácia na Slovensku v súvislosti s COVID 19) začneme s realizáciou krúžkovej a kurzovej činnosti. Budeme Vás aktuálne informovať na webovej stránke materskej školy a prostredníctvom oznamov.

Záujem o krúžkovú činnosť zisťujeme na nástenke v šatni včielok a lienok.

Krúžková činnosť je určená pre deti včielok a deti lienok.

Z ponuky krúžkov MŠ zabezpečí v prípade dostatočného záujmu výučbu anglického jazyka, tanečný a futbalový krúžok.

Anglický jazyk v spolupráci s Jazykovou školou Prima vedený E.Švecovou 2x týždenne,  tanečná pod vedením J.Masarykovej 1x týždenne.

Všetky krúžky okrem futbalového krúžku budú prebiehať v popoludňajšom čase, aby nenarúšali edukačné a hrové činnosti MŠ.

Futbalový krúžok by sa realizoval na ŠD pred obedom cca od 11.15 do 12.00. len pre deti z triedy Včielky.

Športové kurzy sa v spolupráci s agentúrou Happy Kids uskutočnia počas jedného týždňa dopoludnia – denne, korčuľovanie a plávanie.

Záujem o športové kurzy na nástenke Včielok v šatni – športové kurzy len pre deti z triedy Včielok.