Prevádzka počas letných prázdnin

Z rozhodnutia zriaďovateľa mestskej časti Bratislava – Staré mesto Materská škola Kuzmányho bude otvorená v lete 2022 v mesiaci AUGUST 2022.

Nahláste prosím Vás, v triedach pani učiteľkám alebo v šatni budú zoznamy detí,  či máte záujem o materskú školu v lete prioritne v mesiaci august, kedy je naša materská škola v prevádzke. Druhý mesiac je k dispozícii len vo výnimočných prípadoch.

Termín : do 25. 04.2022.

Oznámenie o prevádzke materských škôl počas letných prázdnin.