Prevádzka MŠ od 11.01.2021

Na základe rozhodnutia Miestneho úradu  Mestskej časti Bratislava Staré mesto je MŠ Kuzmányho od 11.1.2021 jednou z dvoch zberných materských škôl (druhou je MŠ Karadžičova) pre deti rodičov Starého mesta pracujúcich v kritickej infraštruktúre.

Je určená len pre rodičov zaevidovaných riaditeľkami materských škôl v Starom meste na základe mailovej komunikácie v prvom januárovom týždni. Deti budú prijímané na základe zoznamu od jednotlivých riaditeliek.

Zamestnanci budú pretestovaní a deti budú počas celého pobytu v interiéri nosiť rúška. Zákonný zástupca pripraví dieťaťu fľašu s čistou vodou ako pitný režim, náhradné čisté rúško a pri nástupe odovzdá potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa. Rodič vstupuje do budovy na nevyhnutný čas sprevádzania dieťaťa max. 10 minút.