Prevádzka materských škôl od 22.03.2021

Na základe aktuálneho rozhodnutia vedenia MČ Bratislava-Staré Mesto Vám oznamujeme, že od pondelka 22.03.2021 budú materské školy v prevádzke pre všetky deti (nielen pre prvú líniu).

Žiadame rodičov detí z MŠ Kuzmányho, aby potvrdili nástup svojho dieťaťa do materskej školy od 22.3.2021 mailom na adresu mskuzmanyho@staremesto.sk do 19.3.2021.

Podmienky prevádzky uvedené v informáciách O FUNGOVANÍ MATERSKEJ ŠKOLY ostávajú naďalej v platnosti.