Prerušenie prevádzky v čase vianočných sviatkov

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa je na našej materskej škole prerušená prevádzka od 23. 12.2020 (streda) do 08. 01. 2021 (piatok).

Posledný deň prevádzky v tomto kalendárnom roku je 22.12. (utorok) a v nasledujúcom kalendárnom roku začína prevádzka MŠ 11.01. (pondelok).

Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a hlavne veľa zdravia.