POKYNY UPRAVUJÚCE PODMIENKY PREVÁDZKY MATERSKEJ ŠKOLY V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021

Prevádzka materskej školy sa upravuje po dohode so Zriaďovateľom na: 

7.00 hod. – 17. 00 hod.

Zberná trieda bude fungovať ráno od 7-00 hod. – 7.30 hod. a popoludní v prípade nepriaznivého počasia od 16.30 hod. – 17.00 hod.

v triede Mravčekov.

Rodičia

 • pre dieťa prinesú do MŠ 2 krabičky s papierovými vreckovkami, jednu nechajú v skrinke a druhú dajú do umyvárky – namiesto papierových uterákov na utieranie rúk,
 • do skrinky dajú dieťaťu menom označenú uzatvárateľnú fľašu s vodou, ktorú si deti budú brať von na dvor dopoludnia a popoludní,
 • pri vstupe do materskej školy si dezinfikujú ruky a použijú návleky na obuv, bude im odmeraná tepota,
 • bezinfekčnosť dieťaťa potvrdia čestným prehlásením pri prvom nástupe do MŠ po prerušení prevádzky a zdravotným dotazníkom a po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni, znova vypíšu písomné vyhlásenie, 
 • privedú svoje dieťa do šatne, po celý čas pobytu v škôlke majú rodičia rúško, 
 • po prezutí odprevadia dieťa k umyvárke, kde dohliadnu na správne umytie rúk a potom ho privedú ku triede, do triedy ani do umyvárky rodičia nevstupujú, v budove sa zdržia max. 10 minút,
 • ak budú deti popoludní na dvore, rodičia nevstupujú do budovy, len dieťa si môže zobrať veci zo šatne,
 • nevstupujú na školský dvor,
 • v prípade akýchkoľvek príznakov na ochorenie COVID 19 je rodič povinný informovať riaditeľku materskej školy a nič nezamlčať,
 • nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať COVID 19 nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.

Deti

 • pri vstupe do materskej školy si dezinfikujú ruky, pred vstupom do triedy si ich musia ísť umyť v umyvárke,
 • počas pobytu v priestoroch materskej školy ho nosiť nemusia,
 • si musia pravidelne a dôkladne umývať ruky pod dohľadom poverenej osoby,
 • si nebudú v materskej škole umývať zuby,

Materská škola

 • každé ráno sa bude vykonávať ranný filter nepedagogickou zamestnankyňou pri vstupe do budovy (meranie tepoty, dezinfekcia rúk), ktorá bude tiež regulovať počty ľudí v priestoroch šatní,
 • umožní deťom čo najviac času tráviť vonku (ak to počasie dovolí), dieťa treba vhodne obliecť a pripraviť aj pršiplášť a náhradné oblečenie do skrinky,
 • zabezpečí, aby sa všetky predmety, s ktorými deti prichádzajú do kontaktu, 2x denne dezinfikovali; podlahy je nutné taktiež dezinfikovať na mokro 2x denne,
 • pravidelne, intenzívne a krátko vetrá všetky triedy,
 • predchádza stretávaniu detí z iných tried pri stolovaní striedaním tried:

DESIATA: 8.45 hod. LIENKY, 9.05 hod. MRAVČEKOVIA, 9.25 hod. VČIELKY

OBED: 11.30 hod.  MRAVČEKOVIA, 12.00 hod. LIENKY, 12.30 hod. VČIELKY

OLOVRANT: 14.15 hod. LIENKY, 14.35 hod. MRAVČEKOVIA, 14.55 hod. VČIELKY

 • namiesto uterákov sa budú používať papierové vrecovky v krabičke, umiestnené v priestore pre uteráky – zabezpečia rodičia,
 • všetky hromadné aktivity ruší (besiedka, výlet, divadlá, krúžky,kurzy) do odvolania.

VŠETCI ZAMESTNANCI NOSIA RÚŠKA.

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI MUSIA NOSIŤ RÚŠKO AJ PRI VÝKONE VÝCHOVNO-VZDELÁVACIEHO PROCESU od 2. septembra od 06.00 h do 14. septembra do 18.00 h.

                                                                                Mgr. Mariana Mikšovská, riaditeľka MŠ