Poďakovanie za brigádu

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí sa zapojili do jesennej brigády a prispeli tak ku krajšiemu prostrediu pre všetky deti z našej materskej školy.

Milí rodičia,

veľmi pekne Vám ďakujeme za pomoc a príjemnú spoločnosť na tohto týždňovej brigáde. Veríme, že Vám bolo príjemne a okrem manuálnej práce ste mali možnosť spoznať ďalších rodičov a deti škôlky.

Spolu sa nám podarilo spraviť viacero viditeľných aj praktických vecí na dvore škôlky ako pohrabať a pozbierať lístie, pozametať, dokončiť strechu na záhradnom domčeku, upraviť zeleň, doplniť štiepku na hornú časť dvora, či takmer dokončiť lavičky pri šmykľavke.

Pracovalo sa aj na grante Nadácie VÚB, ktorý získalo OZ Zámoček. V rámci grantu bol vytvorený chodníček v prednej časti dvora spolu s úpravou zelene a pripravilo sa zapustenie náučnej tabule a knižnej búdky. K tomu pribudne ešte hmyzí hotel. Spolu s farebnými podsedákmi tak deti získajú plochu, kde budú môcť prebiehať rôzne aktivity za krajšieho počasia. 

Kristína Mojzesová, podpredsedkyňa OZ Zámoček