POĎAKOVANIE OZ ZÁMOČKU

Z finančných prostriedkov OZ Zámoček v sume 77,70 €  sme dali v čase jarných prázdnin vytepovať koberce v triede mravčekov, vzhľadom k tomu, že boli najviac znečistené.

Na základe prísľubu MČ Staré mesto by mali byť ostatné koberce v celej budove vytepované počas letných prázdnin.