Oznámenie o povinnom zápise na plnenie školskej dochádzky

Zápis je povinný pre všetky deti, ktoré k 31.08.2022 dovŕšili 6 rokov a pre deti s pokračovaním plnenia predprimárneho vzdelávania. Povinnosť zápisu je nutná aj v prípade, že budete žiadať o odklad plnenia školskej dochádzky a pokračovaní plnenia predprimárneho vzdelávania. V takomto prípade o tejto situácii treba informovať ZŠ na zápise a do MŠ doručiť žiadosť o podržanie miesta z dôvodu pokračovania predprimárneho vzdelávania, najneskôr do konca apríla, kedy sa začnú prijímať žiadosti o prijatie na predprimárne vzdelávania v MŠ.