OZNAM O ZMENE POPLATKOV

Dňa 07.02.2023 bolo schválené miestnym zastupiteľstvom Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 1/2023 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto, s účinnosťou od 1. marca 2023.

Zároveň sa ruší VZN č. 1/2020 a VZN č. 6/2021.

Miestny úrad mestskej časti Bratislava Staré mesto

Celé znenie VZN č. 1/2023 zo 7. februára 2023 bude uverejnené v elektronickej podobe na webovej stránke materskej školy

ZMENA

  • Výška školného poplatku od 01.03.2023
  • Výška stravného poplatku od 01.03.2023