OZNAM O ORGANIZÁCII POČAS PLAVECKÉHO VÝCVIKU

Prihlásené deti z triedy včielok v týždni od 16.5. – 20.5.2022 sa každý deň v tomto týždni zúčastňujú plaveckého výcviku.

ČAS DESIATY : 8.30 hod.

ODCHOD Z MŠ:   9.20 hod.

ODCHOD Z PLAVÁRNE DO MŠ: 11.20 hod.

PRÍCHOD DO MŠ: 12.00 hod.

VÝCVIK: 10.00 – 11.00 hod.

DETI Z TRIEDY VČIELOK, KTORÉ SA NEZÚČASTŇUJÚ PLAVECKÉHO VÝCVIKU  BUDÚ RÁNO PRIJÍMANÉ DO TRIEDY MRAVČEKOV A TAM BUDÚ CELÉ DOPOLUDNIE. OBEDOVAŤ UŽ BUDÚ SO SVOJIMI DEŤMI Z TRIEDY VČIELOK.