OZNAM O KRÚŽKOVEJ ČINNOSTI A ŠPORTOVÝCH KURZOCH

Rodičia detí z triedy Lienok a Včielok môžu prihlásiť svoje dieťa na krúžkovú činnosť, ktorá by začala od októbra 2022. V ponuke sú tieto krúžky:

Angličtina (poskytovateľ – jazyková agentúra VEVE) 2xtýždenne po 30min. – pondelky a stredy popoludní, 70 eur na pol roka.

Tanečná (poskytovateľ Slnečnica) 1xtýždennne – utorky popoludní, 50-60 eur na polroka.

Futbalový krúžok (Michal Demeter- tréner) 1xtýždenne po 1hod. 4,50 eur, raz do týždňa v stredu dopoludnia.

Športové kurzy – týždenné kurzy v dopoludňajšom čase:

Kurz korčuľovania (poskytovateľ –Happy Kids): 7.11.-11.11.20225x 60min. tréning 62€/dieťa.

Kurz plávania (poskytovateľ –Happy Kids): 17.4.-21.4.2023 – 5x 60min. tréning 62€/dieťa.

Rodičia po prihlásení na krúžkovú činnosť podpíšu informovaný súhlas so všetkými uvedenými rizikami, ktoré z tejto aktivity vyplývajú:

  • Pri zhoršení epidemiologickej situácie na Slovensku a striktným zákazom krúžkovej činnosti rodič berie túto skutočnosť na vedomie.
  • Všetky finančné záväzky týkajúce sa krúžkovej činnosti si rodič bude riešiť s poskytovateľom krúžku.
  • Počas krúžkovej činnosti preberá zodpovednosť za dieťa lektor/inštruktor poverený poskytovateľom krúžku/kurzu.