OZNAM O ŠPORTOVÝCH KURZOCH

Športové kurzy – týždenné kurzy v dopoludňajšom čase – len pre predškolákov (VČIELKY) :

Kurz korčuľovania (poskytovateľ –Happy Kids): 6.11.-10.11.20235x 60min. tréning 62€/dieťa.

Kurz plávania (poskytovateľ –Happy Kids): 20.5.-24.5.20245x 60min. tréning 62€/dieťa.

Rodičia po prihlásení na športový kurz podpíšu informovaný súhlas so všetkými uvedenými rizikami, ktoré z tejto aktivity vyplývajú:

  • Pri zhoršení epidemiologickej situácie na Slovensku a striktným zákazom krúžkovej činnosti rodič berie túto skutočnosť na vedomie.
  • Všetky finančné záväzky týkajúce sa športových kurzov si rodič bude riešiť s poskytovateľom krúžku.
  • Počas športového kurzu preberá zodpovednosť za dieťa lektor/inštruktor poverený poskytovateľom kurzu.