OZNAM O KRÚŽKOVEJ ČINNOSTI

Rodičia detí z triedy Lienok a Včielok môžu prihlásiť svoje dieťa na krúžkovú činnosť, ktorá by začala od októbra 2021. V ponuke sú tieto krúžky s predbežnými a orientačnými platbami a časmi:

Angličtina (poskytovateľ Prima – jazyková škola) pondelky a stredy popoludní, 50-60 eur na pol roka.

Tanečná (poskytovateľ Slnečnica) utorky popoludní, 50-60 eur na polroka.

Futbalový krúžok (Michal Demeter- tréner) 1hod. 4,50 eur, raz do týždňa v stredu dopoludnia.

Rodičia po prihlásení na krúžkovú činnosť podpíšu informovaný súhlas so všetkými uvedenými rizikami, ktoré z tejto aktivity vyplývajú:

  • Pri zhoršení epidemiologickej situácie na Slovensku a striktným zákazom krúžkovej činnosti rodič berie túto skutočnosť na vedomie.
  • Všetky finančné záväzky týkajúce sa krúžkovej činnosti si rodič bude riešiť s poskytovateľom krúžku.