OZNAM O FUNGOVANÍ MATERSKEJ ŠKOLY V OBDOBÍ OD 15.02.2021 do odvolania – resp. zmeny na základe vyhlásenia vlády

  • Každé ráno prebieha ranný filter – meria sa telesná teplota pri vstupe do budovy, obmedzený čas pobytu rodičov v budove pri odovzdávaní a vyzdvihovaní detí.
  • Každý pondelok ráno rodič predloží pri vstupe do budovy  čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, a preukáže sa platným negatívnym COVID testom, prípadne potvrdením o prekonaní Covid. Na čestné prehlásenie prevádzkový pracovník zapíše dátum testovania alebo zistenia nákazy, aby sme vedeli skontrolovať platnosť testu (najviac 7 dní).
  • Deti si pred vstupom do triedy umyjú ruky.
  • Rúška nosia v budove deti a dospelí od 15.03. respirátor. V skrinke treba mať náhradné rúško pre prípad premočenia, ušpinenia odporúčame aj viac ako jedno.
  • Vzhľadom k nízkym počtom detí v triedach sa môže počas týždňa podľa nariadenia Miestneho úradu zmeniť organizačná štruktúra materskej školy (napr. z troch tried budú len dve triedy a deti budú do konca konkrétneho týždňa stabilne rozdelené).

Pozri tiež https://mskuzmanyho.sk/riadna-prevadzka-ms-od-08-02-2021/

Ďakujeme za pochopenie, spoluprácu a ústretovosť. Spolu to zvládneme.