Oznam o dotácii na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

Dávame Vám do pozornosti oznam o dotácii na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. Informácie sa týkajú len rodičov z triedy včielok – predškolákov.

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa – DOPLNENIE INFORMÁCIE k deťom, ktoré sú oprávnené na poskytnutie dotácie podľa  § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách

Dotáciu na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách je možné poskytnúť na:

  • deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku (v praxi ide o 5 ročné deti v poslednom ročníku MŠ), nakoľko na tieto deti nie je možné si uplatniť z dôvodu veku dieťaťa nárok na zvýšený daňový bonus, ale je možné si uplatniť nárok na tzv. dvojnásobný daňový bonus;

Na tieto deti si rodič ešte nemôže uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus, ale z dôvodu veku dieťaťa do 6 rokov si rodič uplatňuje daňový bonus v dvojnásobnej výške (v roku 2021 suma 46,44 €).

Pri deťoch do 6 rokov veku je možné uplatniť si nárok na dotáciu na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2020 Z. z. o dotáciách súčasne, pokiaľ rodič spĺňa ďalšie podmienky určené podľa zákona o dani z príjmov, si rodič môže uplatniť nárok na daňový bonus v dvojnásobnej výške.

Tento postup je možný poslednýkrát v mesiaci, v ktorom dieťa dovŕši 6 rokov.

Bližšie informácie nájdete v prílohách pod oznamom.

Riaditeľka MŠ Kuzmányho