Organizácia krúžkov v školskom roku 2020/21 – do odvolania prerušená!

Na základe povolenia zriaďovateľa MŠ, s dodržiavaním všetkých bezpečnostných opatrení pre učiteľov krúžkov (nosenie rúška, meranie teploty, dezinfekcia rúk, vetranie priestoru, nepremiešavanie skupín detí) od 05.10.2020 sa začala na našej materskej škole realizovať krúžková činnosť.

ANGLICKÝ JAZYK v spálni 2. triedy. Lektorka: Antónia Ryšavá. Platba 50 eur polročne šekom.

Trieda LIENKY: Pondelok a streda od 15.00 do 15.30

Trieda VČIELKY: Pondelok a streda od 15.30 do 16.00

2.

TANEČNÝ KRÚŽOK SLNEČNICA v spálni 2. triedy. Trénerka: Jana Masaryková. Platba 52 eur polročne na účet.

Trieda LIENKY: Utorok od 15.30 do 16.00

Trieda VČIELKY: Utorok od 16.00 do 16.30

3.

FUTBALOVÝ KRÚŽOK na školskom dvore. Tréner: Michal Demeter. Platba mesačne 18 eur na účet.

Trieda VČIELKY: Streda od 11.15 do 12.00