Organizácia krúžkov v školskom roku 2021/22

Na základe povolenia zriaďovateľa MŠ, s dodržiavaním všetkých bezpečnostných opatrení pre učiteľov krúžkov (nosenie rúška, meranie teploty, dezinfekcia rúk, vetranie priestoru, nepremiešavanie skupín detí) od 04.10.2021 sa na našej materskej škole realizuje krúžková činnosť.

ANGLICKÝ JAZYK Lektorka: Terézia Slyšková – v druhom polroku.

Platba polročne šekom 55 eur na číslo účtu SK7202000000002506449375, špecifický symbol 8750741.

Trieda LIENKY 2 skupiny v zadnej miestnosti triedy – menný rozpis skupín v šatni triedy:

1. Skupina: Pondelok a streda od 14.30 do 15.00

2. Skupina: Pondelok a streda od 15.00 do 15.30

Trieda VČIELKY: Pondelok a streda od 15.30 do 16.00 v telocvični.

2.

TANEČNÝ KRÚŽOK SLNEČNICA Trénerka: Jana Masaryková. Platba na účet.

Trieda LIENKY: Utorok od 15.30 do 16.00 v zadnej miestnosti triedy.

Deti sa prezlečú do tanečného/cvičebného úboru v triede pred začiatkom krúžku.

Trieda VČIELKY: Utorok od 16.05 do 16.35 v telocvični.

3.

FUTBALOVÝ KRÚŽOK na školskom dvore. Tréner: Michal Demeter, kontakt na trénera: 0903/707345.

Platba mesačne 18 eur na účet. SK09 1100 0000 0026 1297 7030, do poznámky uviesť meno dieťaťa a materskú školu.

Trieda LIENKY a VČIELKY spoločne: Streda od 10.30 do 11.30

Deti potrebujú pohodlné športové oblečenie – v skrinke, prezliekať sa budú pred odchodom na ŠD v šatni.