Organizácia krúžkov v školskom roku 2022/23

Na základe povolenia zriaďovateľa MŠ sa na našej materskej škole realizuje krúžková činnosť od októbra 2022.

ANGLICKÝ JAZYK – Jazyková agentúra VEVE, lektorka: Lucia Budzelová.

Platba polročne 70 eur na číslo účtu SK71 1100 0000 0029 2888 0761, do poznámky uviesť meno dieťaťa. Úhradu prosíme vykonať do 30.9.2022.

1. Skupina: Pondelok a streda od 14.30 do 15.00 – 12 detí z triedy Lienky,

2. Skupina: Pondelok a streda od 15.00 do 15.30 – 3 deti z triedy Lienky, 10 detí z triedy Včielky,

3. Skupina: Pondelok a streda od 15.30 do 16.00 – 10 detí z triedy Včielky.

Menný rozpis skupín bude zverejnený na nástenke triedy v šatni.

2.

TANEČNÝ KRÚŽOK SLNEČNICA Trénerka: Jana Masaryková. Platba na účet – 1.polrok (október – január) 60 eur, 2.polrok (február – jún) 75 eur.

Trieda LIENKY: Utorok od 15.30 do 16.00.

Trieda VČIELKY: Utorok od 16.05 do 16.35.

Deti sa prezlečú do tanečného/cvičebného úboru v triede pred začiatkom krúžku.

3.

FUTBALOVÝ KRÚŽOK na školskom dvore. Tréner: Michal Demeter, kontakt na trénera: 0903/707345.

Platba mesačne 45 eur za desať hodín na účet SK09 1100 0000 0026 1297 7030, do poznámky uviesť meno dieťaťa a materskú školu.

Pondelok od 10.45 do 11.45 – deti z triedy Lienky

Streda od 10.45 do 11.45 – deti z triedy Včielky

Deti potrebujú pohodlné športové oblečenie – v skrinke, prezliekať sa budú pred odchodom na ŠD v šatni a po tréningu sa prezlečú ak budú spotení.