Organizácia krúžkov v školskom roku 2023/24

Na základe povolenia zriaďovateľa MŠ sa na našej materskej škole realizuje krúžková činnosť od októbra 2023.

ANGLICKÝ JAZYK – Jazyková agentúra VEVE.

Meno lektorky: Lucia Budzelová. Platba polročne (október -január) 70 eur na číslo účtu SK71 1100 0000 0029 2888 0761, do poznámky uviesť meno dieťaťa + MŠ Kuzmányho. Úhradu prosíme vykonať do 30.9.2023.

1. Skupina – LIENKY: Pondelok a streda od 14.30 do 15.00

2. Skupina – LIENKY: Pondelok a streda od 15.00 do 15.30

3. Skupina – VČIELKY: Pondelok a streda od 15.30 do 16.00

Menný rozpis skupín bude zverejnený na nástenke triedy v šatni.

2.

TANEČNÝ KRÚŽOK SLNEČNICA Trénerka: Jana Masaryková. Platba na účet – 1.polrok (október – január) 70 eur, 2.polrok (február – jún) 87,50 eur.

Trieda LIENKY: Utorok od 15.30 do 16.00.

Trieda VČIELKY: Utorok od 16.00 do 16.30.

FUTBALOVÝ KRÚŽOK na školskom dvore. Tréner: Michal Demeter, kontakt na trénera: 0903/707345.

Platba 55 eur za desať hodín (formou kreditu – dieťa platí iba za tréningy, na ktorých sa zúčastní) na účet SK18 1100 0000 0026 1944 9484, do poznámky uviesť názov MŠ a meno dieťaťa.

Pondelok od 10.30 do 11.30 – deti z triedy LIENKY.

Streda od 10.30 do 11.30 – deti z triedy VČIELKY.

Deti potrebujú pohodlné športové oblečenie – v skrinke, prezliekať sa budú pred odchodom na ŠD v šatni a po tréningu sa prezlečú, ak budú spotení.