Školský rok: 2023/2024

3. trieda: VČIELKY – najstaršia trieda pre deti vo veku 5-6 rokov a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou – predškoláci

Pedagogickí zamestnanci

Mgr. Katarína Omaniková – triedna učiteľka

Henrieta Ťažárová

Počet detí: 24

Dieťa v MŠ potrebuje:

  • prezuvky (nie šľapky)
  • pyžamo
  • hrebeň
  • veci na prezlečenie (pre prípad znečistenia, obliatia a pod.)
  • pršiplášť alebo nepremokavú bundu do dažďa
  • ak dieťa má alergiu, alebo iné zdravotné problémy, treba doniesť lekárske potvrdenie od odborného lekára
  • nerozbitnú fľašu s čistou vodou na pitný režim na ŠD

Všetky veci musia byť označené menom dieťaťa.