MŠ Kuzmányho 9 sa nachádza v lokalite mestskej časti Bratislava – Staré Mesto.

Je to jednoposchodová neúčelová budova (bývalý rodinný dom, pamiatkový objekt) s troma triedami, príslušenstvom a školským dvorom.

Na prízemí sa nachádza 1.trieda so samostatným príslušenstvom a šatňou v chodbe pri triede, školská jedáleň, kuchyňa a šatňa pre 2. a 3. triedu. Prvé poschodie tvoria dve triedy – druhá a tretia trieda a telocvičňa. Na poschodí sa nachádza spoločná umyváreň a toalety pre deti druhej a tretej triedy.

Využívanie priestorov budovy školy a priľahlých objektov: MŠ využíva všetky priestory, školskú záhradu s hracími komponentami, preliezačkami, pieskovisko. K budove patrí školská záhrada, pieskovisko a detské preliezačky, ktoré sa využívajú maximálne počas celého roka.

Na odpoludňajší odpočinok sa rozkladajú ležadlá vo všetkých troch triedach, nakoľko nemáme samostatné spálne.

V školskej jedálni sa podáva denne desiata, obed a olovrant pre deti. Jedlo sa pripravuje v kuchyni na prízemí.

Pozícia objektu: 48° 8′ 58.92″ S, 17° 6′ 12.96″