Materská škola Kuzmányho 9, 811 06 Bratislava

Tel: 02/5441 2081

Mobilné telefónne číslo – používať iba na hovory, nie SMS: 0915/37 75 08

Mail: mskuzmanyho@staremesto.sk

Riaditeľka: Mgr. Škandíková Mariana

úradné hodiny v pondelok a stredu od 11:00 do 13:30

Školská jedáleň: sjkuzmanyho@staremesto.sk

Vedúca školskej jedálne: Oľga Borovičková