Prevádzka MŠ je od 7:00 – 17:00 hod.

ČasAktivity
7,00 hod.Schádzanie detí, hry a hrové aktivity, pohybové a relaxačné cvičenia, hygiena
8,30 hod.Desiata – Lienky
8,45 hod.Desiata – Mravčeky
9,00 hod.Desiata – Včielky
Edukačné aktivity, hry, pobyt vonku
Činnosti zabezpečujúce životosprávu, hygiena
11,30 hod.Obed – Mravčeky
11,55 hod.Obed – Lienky
12,20hod.Obed Včielky
Hygiena, odpočinok
14,25 hod.Olovrant – Lienky
14,35 hod.Olovrant – Mravčeky
14.50 hod.Olovrant – Včielky
Edukačné aktivity, záujmové krúžky, hry a hrové aktivity, pobyt vonku
17,00hod.Ukončenie prevádzky