Prevádzka MŠ je od 7:00 – 17:00 hod.

ČasAktivity
7,00 hod.Schádzanie detí, hry a hrové aktivity, pohybové a relaxačné cvičenia, hygiena
8,45 hod.Desiata – Lienky
9,05 hod.Desiata – Mravčekovia
9,25 hod.Desiata – Včielky
Edukačné aktivity, hry, pobyt vonku
Činnosti zabezpečujúce životosprávu, hygiena
11,30 hod.Obed – Mravčekovia
12,00 hod.Obed – Lienky
12,30 hod.Obed Včielky
Hygiena, odpočinok
14,15 hod.Olovrant – Lienky
14,35 hod.Olovrant – Mravčekovia
14.55 hod.Olovrant – Včielky
Edukačné aktivity, záujmové krúžky, hry a hrové aktivity, pobyt vonku
17,00hod.Ukončenie prevádzky