Vitajte na našej novučkej webovej stránke Materskej školy Kuzmányho 9 v Bratislave.

Naša materská škola po prvýkrát otvorila svoje brány v roku 1948, v tejto dobe bola spojená  s detskými jasľami. V priebehu desaťročí prešla niekoľkými zmenami. V súčasnosti máme 3 triedy, kde poskytujeme celodennú výchovu a vzdelávanie pre deti vo veku od 3 do 6 rokov a deťom s odkladom povinnej školskej dochádzky. V triedach prebieha výchova a vzdelávanie v slovenskom jazyku podľa školského vzdelávacieho poriadku.

Je pre nás dôležité vnímať potreby detí a vytvoriť stimulujúce prostredie pre individuálny vývin osobnosti, zmysluplnosť trávenie času detí a mať kvalitnú spoluprácu s rodinou a blízkym okolím MŠ. Preto sa snažíme o vytváranie vzájomnej dôvery u všetkých zainteresovaných, zabezpečovanie odbornosti a profesionálneho prístupu pedagógov a neustále skvalitňovať činnosť a materiálne zabezpečenie materskej školy podla požiadaviek detí, rodičov a našich odborníkov.

Našim deťom želáme aby prežili v našej materskej škole veľa krásnych chvíľ, aby nasýtili neustálu chuť po nových informáciách, načerpali zaujímavé a podnetné vedomosti, zručnosti, kreatívne nápady a dobrodružné zážitky a hry strávené v láskavom a podporujúcom prostredí. Rodičom želáme mnoho trpezlivosti pri prekonávaní menších či väčších starostí a nezabudnuteľné spomienky na nádherné obdobie veku dieťaťa akým je predškolský vek.