NOVELA VYHLÁŠKY K PREKRYTIU HORNÝCH DÝCHACÍCH CIEST

Od pondelka 28. februára 2022 žiaci základných a stredných škôl nebudú musieť mať počas vyučovania prekryté horné dýchacie cesty. Mimo priestorov triedy, teda v situácii, keď dochádza k premiešavaniu, musia mať žiaci naďalej prekryté dýchacie cesty minimálne rúškom.

V školách naďalej platia ďalšie opatrenia ako je napríklad samotestovanie či ranný filter. Pedagógovia musia mať v triedach naďalej prekryté dýchacie cesty minimálne rúškom, ako aj ostatné osoby vstupujúce do vnútorných priestorov materskej školy. Pri výskyte ochorenia COVID 19, nejde celá triedy do karantény, ale len ten, kto bude chorý.