Návšteva kolegýň z Brna cez projekt Erasmus

Na základe požiadavky Miestneho úradu mestskej časti Bratislava Staré mesto sa v dňoch 23.3. – 24.3.2023 v našej materskej škole uskutoční návšteva pedagogických kolegýň, riaditeliek materských škôl z Brna.

Dňa 23.3. sa kolegyne zoznámia s priestormi MŠ, našou organizáciou práce, budú sa viesť diskusie s pedagogickými zamestnancami.

Dňa 24.3. sa zúčastnia v jednotlivých triedach výchovno-vzdelávacej činnosti, o ktorej napíšu potom záverečnú správu.