NÁUČNÝ CHODNÍK – PROJEKT CEZ VÚB BANKU

POZNÁVAME PRÍRODU V NOVOVYTVORENEJ ČASTI ŠKOLSKÉHO DVORA.

Náučná tabuľa – bude čoskoro dokončená, jej obsahom bude flóra a fauna pozorovateľná na školskom dvore MŠ.

Hmyzí domček – treba ešte natrieť, aby bolo drevo ošetrené pred zimou a potom s deťmi naplníme vnútro domčeka šiškami, paličkami.

Knižná búdka –  je dokončená  a môžete do nej spolu s deťmi vkladať detské knihy, prinesené z domu určené na darovanie, vymieňanie, požičiavanie.

Kruh z kamenných dlaždíc – priestor na aktivity s deťmi – s použitím molitanových podložiek na sedenie.